Створення: 21.07.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/08/2016

Приватне акціонерне товариство “Нижньосірогозьке автотранспортне підприємство 16542”, місцезнаходження Херсонська обл., смт Н.Сірогози, вул.Свердлова, 2, скликає загальні збори акціонерів 30.08.2016р. о 10.00 за адресою свого місцезнаходження, кабінет директора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Затвердження передавального акту в зв’язку з реорганізацією товариства.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: обрати лічильну комісію в кількості 2 осіб: головою комісії – Мікуліну Ларису Миколаївну, членом комісії – Лякса Станіслава Броніславовича.

Питання 2: – по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3: – затвердити передавальний акт ПрАТ “Нижньосірогозьке АТП-16542”;

- комісії з припинення товариства підписати передавальний акт та здійснити заходи щодо державної реєстрації припинення за результатом реорганізації державним реєстратором;

- комісії з припинення товариства здійснити заходи щодо скасування реєстрації випуску акцій товариства в НКЦПФР.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: nseratp.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.08.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Стецького С.С.

Реєстрація учасників зборів 30.08.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №136(2391) від 21.07.16.