Створення: 25.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2016

Приватне акціонерне товариство “Нижньосірогозьке автотранспортне підприємство 16542” скликає загальні збори акціонерів 27.04.2016р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Н.Сірогози, вул.Свердлова, 2, кабінет директора, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 6. Про реорганізацію ПрАТ “Нижньосірогозьке АТП-16542” шляхом перетворення в ТОВ “Нижньосірогозьке АТП-16542”.
 7. Призначення комісії з припинення.
 8. Затвердження плану перетворення.
 9. Затвердження умов обміну акцій ПрАТ “Нижньосірогозьке АТП-16542” на частки у статутному фонді ТОВ “Нижньосірогозьке АТП-16542”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 21.04.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Стецького С.С.

Реєстрація учасників зборів 27.04.16 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 119/117.
 • Основні засоби 97/104.
 • Сумарна дбт заборгованість 5/13.
 • Грошові кошти 17/02.
 • Нерозподілений прибуток 27/23.
 • Власний капітал 80/76.
 • Статутний капітал 53/53.
 • Поточні зобов’язання 39/42.
 • Прибуток 5/6.
 • Кількість акцій 212000/212000.
 • Чисельність працівників 8/8.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 53(4341) від 24.03.16.