Створення: 23.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/04/2012

Рішенням загальних зборів від 20.04.12 звільнені особи, які перебували на посадах з 07.06.01: члени правління Наводнича Галина Володимирівна, володіє 1,74% акцiй; Лякс Станіслав Броніславович, володiє 0,53% акцій, Шаверська Лариса Миколаївна, володіє 0,46% акцій, Яшкун Віталій Вікторович, володiє 4,48% акцій; голова Наглядової ради Лук’янов Володимир Григорович, володiє 3,86% акцій; члени Наглядової ради: Онищенко Олександр Анатолійович, володiє 2,8% акцій, Боровик Олександр Вікторович, володiє 4,48% акцій, Пшеничний  Микола Олександрович, володiє 4,48% акцій. Тим же рішенням призначений терміном на 3 роки голова Наглядової ради Пшеничний Микола Олександрович, попередня посада: водій, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Стецький Сергiй Степанович.